تیر (سیاره)

۰٫۱۰۶ (geom.) | قدر= up to −۱٫۹ | قطر زاویه‌ای = ۴٫۵″ – ۱۳″ | temperatures = yes | temp_name1 = 0°N, 0°W | min_temp_1 = 100 K | mean_temp_1 = 340 K | max_temp_1 = 700 K | temp_name2 = 85°N, 0°W | min_temp_2 = 80 K | mean_temp_2 = 200 K | max_temp_2 = 380 K | atmosphere = yes | فشار سطح = ناچیز | ترکیب جو = ۴۲% ملکول اکسیژن ۲۹٫۰% سدیم ۲۲٫۰% هیدروژن ۶٫۰% هلیوم ۰٫۵% پتاسیم و مقدار ناچیزی آرگون٬نیتروژن، کربن دی‌اکسید، بخار آب، گزنون، کریپتون و نئون http://www.ariapedia.com/?p=1 Sun, 25 Sep 2011 20:27:36 +0000 AriaPedia
http://www.ariapedia.com/?p=1

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.