تیرانا (ابهام‌زدایی)

کاربردهای واژه تیرانا:

* تیرانا پایتخت آلبانی است.
* استان تیرانا استانی است در آلبانی.
* تیرانا کتابی از مهرداد اوستا است. {مدرک}

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.