تیامات

تیامات نام یکی از ایزدبانوهای باستانی افسانه‌های بابلی و سومری و یکی از نقش‌آفرینان اصلی در حماسه آفرینش بابلی یعنی داستان انوما الیش است. این نام، نام یکی از گروه های موسیقی نیز هست.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.