تیامات

مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۳ | Tags:

تیامات نام یکی از ایزدبانوهای باستانی افسانه‌های بابلی و سومری و یکی از نقش‌آفرینان اصلی در حماسه آفرینش بابلی یعنی داستان انوما الیش است. این نام، نام یکی از گروه های موسیقی نیز هست.

No comments yet.

TOP