توین پیکس

این فقط باید در موارد زیر استفاده شود:

* اطلاعات خصوصی نابجا
* نشانی منزل و شمارهٔ تلفن، شمارهٔ کارت ملی و غیره

سوء استفاده از سیستم منجر به از دست دادن اختیارات خواهد شد.

کسی موارد حذف شده را از طریق وب‌گاه نتواند دید لیکن حذف‌ها ثبت می‌شوند و اگر اشتباه کنید، مدیر پایگاه داده می‌تواند آنها را دستی احیا کند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.