تویزه

تویزه رگه خمیده یک سقف حاصل از به هم رسیدن دو طاق گهواره‌ای است.

تویزه گاه با طاق می‌اید (طاق و تویزه) که در این صورت تویزه عنصر سازه‌ای و طاق عنصر پوششی است.تویزه یعنی قوس و قزح و شاخه‌های خمیده.منظور از تویزه در معماری باریکه‌های بار بری است که با چفدی باربر ساخته می‌شوند و در فواصل معین ایجاد می‌گردند تا نیروهای منتقل شده از سطح طاق را به پایین حامل باشند.

== منابع ==

مجله اثر، شماره ۲۴.سازمان میراث فرهنگی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.