تولدی دیگر

> برای معانی دیگر ‘تولدی دیگر’ به صفحه تولدی دیگر (ابهام‌زدایی) مراجعه نمایید.

تولدی دیگر نام کتابی از شعرهای فروغ فرخزاد است که ۳۵ شعر دارد. چاپ اول آن در سال ۱۳۴۲(؟) منتشر شد{مدرک} و شعرهایی از فروغ را از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲ در بر دارد. ناشر آن انتشارات مروارید بود.

تقدیم‌نامه اول کتاب (به: ا.گ.) شایعه رابطه نزدیک فروغ با ابراهیم گلستان را که مدت‌ها در محافل ادبی ایران مطرح بود تایید کرد. به نظر بسیاری بهترین مجموعه شعرهای فروغ فرخزاد و یکی از بهترین مجموعه‌های شعر معاصر ایران است.{مدرک}

در واقع تولدی دیگر به مثابه یک آغاز جدید برای فروغ بود. دغدغه‌های زن ایرانی و به طور کلی زن به معنای عام در این مجموعه منعکس شده است.

== شعرها ==

* باد ما را خواهد برد
* جمعه
* عروسک کوکی
* معشوق من
* آیه‌های زمینی
* وهم سبز
* فتح باغ
* گل سرخ
* به علی گفت مادرش روزی
* پرنده فقط یک پرنده بود
* ای مرز پرگهر
* به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد
* من از تو می‌مردم
* تولدی دیگر

== منابع ==

* فروغ فرخزاد، تولدی دیگر، انتشارات مروارید (تهران)، چاپ یازدهم ۲۵۳۶

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.