توری‌کاری

انجام تزئینات گوناگون توری شکل با سنگ و چوب و گچ در معماری گوتیک را توری‌کاری می‌نامند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.