تمدن چین

این نوشتار در مورد تمدن چین است برای کشورهای چین، جمهوری خلق چین را ببینید.

چین تمدنی باستانی و منطقه‌ای فرهنگی است که پس از آخرین جنگ داخلی به دو قسمت جمهوری خلق چین و تایوان تقسیم شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.