تفنن

تفنن به فعالیتهایی گفته می‌شود که در آن توجه مخاطبان یا شرکت کنندگان به موضوعی یا کنشی سرگرم کننده جلب می‌شود. نمونه‌های تفنن از این دستند:

* پویانمایی
* شرط بندی
* گپ زدن
* سیرک
* رقص
* میگساری
* شکار
* گیشا
* خنداندن (کاری که دلقک ها، کمدین‌ها، جوک گوها، یا وب‌گاه‌های اینترنتی شوخی آمیز می‌کنند)

== جستارهای وابسته ==

* شعبده‌بازی
* رسانه‌های گروهی
* شاهنامه خوانی
* بازی
* ورزش
* موسیقی
* تئاتر
* پیک نیک و طبیعت گردی
* تیراندازی
* درست کردن جورچین (پازل)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.