تراگسیل

مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۰ | Tags:

در ارتباطات، تراگسیل(transmission) عمل فرستادن پیام‌های الکتریکی از جایی به جای دیگر (و نیز انرژی تابنده‌ی متناظری که از رسانهٔ مربوطه می‌گذرد) است.

No comments yet.

TOP