تراکنش

اگر منظور داد و ستد و جابجایی مالی است به تراکنش مالی مراجعه کنید.

واژه تراکنش همچنین در دانش علوم رایانه کاربرد دارد. تراکنش مجموعه‌ای از عملیاتی پایگاه داده‌ها است که یا بایستی به طور کامل انجام شود و یا در صورت بروز مشکل وضعیت به حالت قبلی بازگردانده شود.

== ﻣﻨﺒﻊ ==

ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ‌ﻫﺎ. ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﻧﮑﻮﻫﯽ

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.