ترابشریت

ترابشریت مکتب تازه‌ای در فلسفه ی گمانه پردازانه است که به بررسی مسئله کاربرد فناوری‌های ویژه برای بهسازی و پیشبرد شرایط انسان به فراسوی محدودیت‌های فرگشت زیستی می‌پردازد. ترابشریت را در انگلیسی Transhumanism یا H+ می‌گویند. (که اچ اولین حرف کلمه Human به معنی بشر است)

این نظریه مخالفان سرسخت بسیاری دارد که از آن جمله می‌توان به فرانسیس فوکویاما اشاره کرد که معتقد است این نظریه یکی از خطرناک‌ترین نظریه‌های ارایه شده در دنیا برای بشریت است.

== جستارهای وابسته ==

* فریدون اسفندیاری

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.