تالین

لقب: «»

فرانسه

{EST}

ناحیه

Harju County

شهردار ادگار ساویسار

ناحیه زمانی +۲ گرینویچ (EET)

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Tallinn,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tallinn&oldid=183266748 (accessed January 16, 2008).

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.