تاج‌الملوک (ابهام‌زدایی)

* تاج‌الملوک نام یک گیاه است.
* تاج الملوک نام همسر دوم رضاشاه پهلوی است.
* تاج‌الملوک نام همسر مظفرالدین شاه و مادر محمدعلی شاه است.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.