تئوری کنترل

در مهندسی و ریاضیات تئوری کنترل با رفتار سیستم‌های دینامیکی سر و کار دارد. خروجی مورد نظر یک سیستم را متغیر مرجع می‌نامیم. هرگاه لازم باشد که یک یا چند متغیر خروجی رفتار خاصی را در طول زمان نشان دهند، یک کنترلر سعی می‌کند که این رفتار را با دستکاری متغییرهای ورودی سیستم عملی کند.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.