بینایی‌سنجی با ستارگان

با مشاهده ساده ستارگان می‌توانیم به سرعت اشکالات بینایی چشمانمان را دریابیم. انحرافاتِ معمولی که در چشمان ما وجود دارند شامل آستیگماتیسم (به علت عدم تقارن محور شکست عدسی چشم)نزدیکبینی (به علت رشد نا متعادل کره چشم{معمولاً به دنبال بلوغ }) و دور بینی (به علت زمخت شدن و ضعف عدسی در تطابق) می‌با شند.

یک ستاره ریزترین چیزی است که باید ببینیم. اما در جهان واقع ما برای ستاره ابعادی تشخیص می‌دهیم که ریشه در مشکل بینایی ما دارد. اگر بینایی چشم ما بی نقص بود ۳تاره(!) را نقطه بسیار ریزی می‌دیدیم. { برای دیدن شکل واقعی ستاره: در برگه آلومینیومی (Foil) سوراخ بسیار ریزی ایجاد کنید و از میان آن به ستاره پر نوری بنگرید.}

برای تعیین انحراف بیناییتان ستاره نسبتاً پرنوری را با” یک چشم” مشاهده کنید:

اگر آن را به صورت نقطه کامل و بسیار ریزی می‌بینید از معدود افرادی هستید که بینایی کاملی دارند.

اگر ستاره به صورت خطی با کمی کشیدگی دیده می‌شود چشمان شما در معمولاً مشکل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.