بیسائو

بیسائو پایتخت کشور گینه بیسائو است

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Bissau,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bissau&oldid=184024166 (accessed January 16, 2008).

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.