بریتانیا (ابهام‌زدایی)

– سیاسی

* بریتانیا نام کوتاه کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. (از سال ۱۹۲۷ میلادی تا به امروز)
* پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند نام دولت بریتانیا پس از ادغام ایرلند در سال ۱۸۰۱ (از سال ۱۸۰۱ تا ۱۹۲۷ میلادی)
* پادشاهی بریتانیای کبیر نام دولتی که پس از اتحاد انگلستان و اسکاتلند در سال ۱۷۰۷ میلادی بوجود آمد (از سال ۱۷۰۷ تا ۱۸۰۱ میلادی)
* امپراتوری بریتانیا نام بزرگترین امپراتوری تاریخ به مرکزیت بریتانیا (از قرن ۱۶ تا قرن بیستم میلادی)

– جغرافیا

* جزایر بریتانیا {به انگلیسی|British Isles}
* جزیره بریتانیای کبیر نام بزرگترین جزیره از مجموعه جزایر بریتانیا در شمال غرب اروپا، شامل انگلستان، اسکاتلند و ولز
* بریتانیای روم نام ناحیه‌ای بود در امپراتوری روم

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.