برگ (ابهام‌زدایی)

* برگ گیاه بخشی از ساختار گیاهان است.
* برگ یا ورق کاغذ بریده‌شده‌ای شامل دو صفحه را گویند. {مدرک}
* کباب برگ نام نوعی کباب پهن ایرانی است.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.