بخش مرکزی شهرستان بستک

بخش مرکزی نام یکی از بخش‌های شهرستان بستک در استان هرمزگان ایران است. مرکز این شهرستان شهر بستک است.

شهر بستک محدود است از شمال به کوه گاه‌بست از جنوب به کوه گچ از شرق به کوه هرمزان (هرمیزان) واز سمت غرب به فرودگاه و برداکالی و (پشتخه پِتِنگ).

این بخش از شمال به بخش رویدر، واز جنوب به بخش جناح، و از مشرق به بخش کوخرد، و از مغرب به صحرای باغ منتهی می‌شود.

* کد این بخش در تقسیمات کشوری ایران ۸۶۲ است.
* جمعیت بخش مرکزی طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۱۴۵۳ نفر بوده‌است .

== دهستان‌ها ==

* دهستان: گوده
* دهستان: فتویه
* دهستان: دهتل
* دهستان: دهُنگ

== روستاهای تابع بخش مرکزی ==

روستاهای این بخش عبارت‌اند از:

| group1 = گوده | list1 = ازدی{•}اشکت دراز{•}بیگلرآباد{•}تدرویه{•}تسان{•}تنَگ دالان{•}چاه بنارد{•}چاه چهه{•}چاه سرمه{•}دهنگ{•}زنگارد{•}شیلی{•}عالی قندی{•}کل مسلی{•}گاوبری{•}گشون{•}لرد بستو{•}مُخدان{•}ناخهری

| group2 = فتویه | list2 = انوه{•}براشت بالا{•}بست قلات{•}بیخ (بستک){•}بیسه{•}پیسه{•}تنگ بستک{•}چاه قیل{•}حسین‌آباد{•}شیخ حضور{•}فاریاب سنگویه{•}فتویه{•}گود گز{•}گلویه{•}مردنو{•}ملوردی{•}مروا{•}نخل خین{•}همدونی

| group3 = ده‌تل | list3 = انجیردان{•}ایلچی بالا{•}ایلود{•}باغ نو{•}بامستان{•}برکه لاری{•}تنگ تهر{•}چاه دزدان{•}خشوه{•}خلیل{•}ده تل{•}دهتل{•}رودبار{•}روی گچ{•}سرک{•}سید احمدی{•}طهر (بستک){•}کرزه{•}کفچال{•}کنچی{•}لاور زیر{•}مروارید انجیردان{•}مورد

| group3 = ایلود | list3 = –

== پانویس ==

== جستارهای وابسته ==

* فهرست بخش‌های ایران
* شهرستان بستک
* استان هرمزگان

== منابع ==

* محمدیان، کوخردی، محمد. «شهرستان بستک و بخش کوخرد» ج۱. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی.
* عباسی، قلی، مصطفی، «بستک وجهانگیریه»، چاپ اول، تهران : ناشر: شرکت انتشارات جهان معاصر، سال ۱۳۷۲ خورشیدی.
* سلامی، بستکی، احمد. (بستک در گذرگاه تاریخ) ج۲ چاپ اول، ۱۳۷۲ خورشیدی.
* بالود، محمد. (فرهنگ عامه در منطقه بستک) ناشر همسایه، چاپ زیتون، انتشار سال ۱۳۸۴ خورشیدی.
* بنی عباسیان، بستکی، محمد اعظم، « تاریخ جهانگیریه» چاپ تهران، سال ۱۳۳۹ خورشیدی.
* الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَه اِسلامِیهَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعه الثالثه، دبی: سنه ۱۹۹۷ للمیلاد.
* محمدیان، کوخری، محمد ، “ (به یاد کوخرد) “، ج۱. ج۲. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.
* بختیاری، سعید، ، « اتواطلس ایران » ، “ مؤسسه جغرافیایی وکارتگرافی گیتاشناسی، بهار ۱۳۸۴ خورشیدی.

== پیوند به بیرون ==

* تقسیمات استانی استان هرمزگان

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.