بالاحصار گردیز

بالاحصار گردیز از آثار تاریخی استان پکتیا در افغانستان است. این آبده تاریخی در یک کیلومتری شرق ولایت در بالای تپه موقعیت داشته و تقریباً ۳۰٪ تخریب شده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.