بافت‌شناسی

بافت‌شناسی علم بررسی میکروسکوپی تشکیل، ساختار و کارکرد بافت‌ها است.

دانش‌های زیستی مرتبط با بافت‌شناسی از این قرارند:

* یاخته‌شناسی یعنی بررسی یاخته‌ها، این دانش یک سطح پایین‌تر از بافت‌شناسی قرار دارد.
* کالبدشناسی: بررسی اندام‌ها
* ریخت‌شناسی: بررسی کلیه سازواره‌ها (ارگانیسم‌ها)

== پیوند داخلی ==

== منابع ==

* بافت‌شناسی و زیست‌شناسی سلولی – نویسندگان: لزلی پی گارتنر، جیمزال هیات، جودی استروم – مترجمان : ولی الله مرادی، محسن شاه طاهری، مریم سهرابی – نشر: دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت پژوهشی (۱۸ دی، ۱۳۸۴) – شابک: ۹۶۴-۹۶۲۶۷-۴-۳

== جستارهای وابسته ==

* بافت

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.