بازی (سرگرمی)

بازی یک کار تفریحی است که برای آن:

# به یک بازیگر یا بیشتر نیاز است.
# باید هدفی معین شود که بازیگران به آن برسند.
# به یک رشته آیین و قانون نیاز است که روش بازی بازیگران را مشخص سازد.

کاربرد بازی‌ها در تفریح و شادابی است.

== گونه‌های بازی ==

* بازیهای کازینویی
* بازیهای رایانه‌ای
* بازیهای مهارتی
* بازیهای ورزشی
* بازیهای فکری
* بازیهای راهبردی
* بازیهای بزمی
* بازیهای بچه‌گانه
* بازیهای حدسی
* بازیهای ویدئویی
* چیستان‌ها
* بازیهای اینترنتی

== جستارهای وابسته ==

* بازی‌های ایرانی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.