بار (ابهام‌زدایی)

بار به معانی گوناگون به کار می‌رود:

* بار به معنی وسایل یا مصالحی است که از جایی به جای دیگر حمل می‌شود.
* بار الکتریکی یکی از مفاهیم مورد استفاده در الکتریسیته است.
* بار یکی از واحدهای اندازه‏گیری فشار است.
* بار نام یکی از شهرهای بخش مرکزی شهرستان نیشابور در ایران است.
* بار وارده یکی از مفاهیم مورد استفاده در مهندسی عمران است.
* بار به معنی نوشگاه، محل فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است.
* بار نام یکی از روستاهای هرمزگان در ایران است.
* بار نام یکی از رودخانه‌های شهرستان نیشابور است.
* بار یا بارگاه به معنای پیشگاه و دربار یک پادشاه یا خداوند است.
* بار دادن شامل بار عام و بار خاص، از رسم‌های پادشاهی است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.