باختر (ابهام‌زدایی)

* باختر به معنی یکی از جهت‌های چهارگانهٔ جغرافیایی
* باختر به معنی سرزمین باکتریا یا بلخ

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.