باتنه

باتْنه نام یکی از استان‌های کشور الجزایر است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.