بابل (ابهام‌زدایی)

بابل می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد:

* بابِل: نام تمدنی باستانی در میان‌رودان
* بابِل: نام شهری باستانی در میان‌رودان و پایتخت تمدن بابل
* بابل کهن: تمدن بابل
* بابل میانه: یکی از تمدن‌های باستانی
* استان بابل: یکی از استان‌های هجده‌گانه کشور عراق

* بابُل: نام شهری در مازندران ایران
* شهرستان بابُل: یکی از شهرستان‌های استان مازندران
* موزه بابُل: موزه مردم‌شناسی مازندران
* رود بابُل: رودی در شمال ایران

* بابل (فیلم): نام فیلمی از آلخاندرو گونزالز اینیاریتو
* ایزاک بابل: نویسنده یهودی تبار روس
* درخت بابل: نام درختی است که در جنوب ایران می روید.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.