ایراهستان

ایراهِستان نام کهن منطقه لارستان در جنوب استان فارس ایران است.

معنی واژه ایراهستان را «سرزمین کناره دریا» گمان زده‌اند.

در کتاب کارنامه اردشیر بابکان که به زبان پارسی میانه نوشته شده در بخش شرح جنگ دوم اردشیر و هفتواد نام ایراهستان ذکر شده‌است:

«…سپاه بدرگاه خواست و خویشتن با لشکری بسیار به کارزار کرمان شتافت. و چون به دژ نزدیک شد سپاه کرمان همگی درون دژ نشسته و اردشیر پیرامون دژ فرا گرفت. هفتان‌بخت را هفت پسر بود. که هر یکی را با هزار مرد به شهری گمارده بود و در این هنگام یکی از ایشان که به ایراهستان بود با سپاهی انبوه از تازیان و عمانیان از دریا گذشته به کرمان آمد و با اردشیر بجنگ ایستاد.»

== منابع ==

ارگ بم

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *