اپل (ابهام‌زدایی)

معانی اپل:

* شرکت رایانه‌ای اَپِل
* شرکت خودروسازی اُپِل
* اِپُل قطعه‌ای است از پوشاک.
* اپل کورپس شرکت چند رسانه‌ای که توسط بیتلز تاسیس شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.