اپرانامه

اپرانامه متن آوازها و گفتارهایی است که در یک نمایش اپرا بکار می‌رود. واژه بکار رفته در زبانهای اروپایی برای این مفهوم واژه ایتالیایی libretto به معنی «کتابچه» است.

واژه اپرانامه از برنهاده‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.