اویارسلام

اویارسلام یا آبیارسلام (Cyperus spp) گیاهی است یکساله از خانواده جگنیان که بیشتر در کشتزارهای آبی به‌ویژه در شالیزارها یافت می‌شود. ارتفاع گیاه به ۷۰ سانتی متر می‌رسد. ساقه اویارسلام مقطع سه‌گوش شکل دارد و کلفتی آن نزدیک به ۴ میلیمتر است . میوه اویارسلام گندمه بیضی‌شکل و به رنگ قهوه‌ای است. اویارسلام با بذر تکثیر می‌شود. ‎اویارسلام به جنس اویارسلام ارغوانی cyperus rotundus و اویارسلام زرد cyperus esculanthus اویارسلام از خانواده cyperaceae هستند.

اویارسلام ارغوانی :ریشه تولید اندام هوایی و ریزوم می‌کند. گل آذین خوشه‌ای – دم گل باریک و طویل و غیر یکسان، بذر سه گوش و به رنگ قهوهای تا سیاه با اویارسلام زرد: ریزوم در نوک ریشه ظاهر می‌شود. گل زرد یا زرد مایل به قهوهایی، دانه قهوه ای مایل به زرد

مبارزه با این علف هرز بسیار مشکل است استفاده ازسموم سیستماتیک مثل گلیفوزیت که در هنگام گل دادن گیاه استفاده می‌گردد مفید است البته یک سم غیر انتخابی است و در موقع استفاده به این نکته باید توجه داشت. این علف هرز در مزارع برنج گسترش زیادی دارد ودر این مزارع با علف کش بازاگران تا حدودی قابل کنترل است. این علف هرز با توجه به خصوصیات خاص یک خطر بزرگ برای مزارع استانهای شمالی اصفهان شیراز لرستان وسایر مناطق کشور که به کشت برنج وسایر محصولاتی که به اب زیاد نیاز دارد می پردازند است.

== منابع ==

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.