اورشلیم

این حصار دارای دروازه‌های است با نام‌های زیر:

* دروازه عمود
* دروازه ساهره
* دروازه جدید
* دروازه یافا
* دروازه مغاربه
* دروازه نبی داود
* دروازه اسباط

== تاریخچه ==

تا پیش از وقایع ۱۹۶۷ میلادی بخش غربی شهر در اختیار اسرائیل و بخش شرقی در اختیار اردن می‌بود. طی جنگ اعراب و اسرائیل، بخش شرقی به اشغال اسرائیل در آمد. چهارده سال بعد دولت اسرائیل رسماً بیت‌المقدس شرقی را که عمدتاً فلسطینی‌نشین است. جزو اسرائیل دانست، لیک جامعهٔ بین‌الملل این الحاق را به رسمیت نشناخته‌است.

== مرکز درمانی هداسا ==

مرکز درمانی هداسا، یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی اسرائیل است که در سال ۱۹۳۴ میلادی به‌وسیله گروهی از پزشکان یهودی در شهر اورشلیم تأسیس شد. مرکز درمانی هداسا به خاطر خدمات ناتبعیضگرانه در درمان بیماران اسرائیلی یا فلسطینی، نامزد دریافت جایزهٔ صلح نوبل شد.{مدرک}

== پانویس ==

== جستارهای وابسته ==

* بناهای با اهمیت مذهبی اورشلیم
* نام‌های دیگر اورشلیم
* دانشگاه عبری اورشلیم
* کتابخانه ملی اسرائیل
* نام بیت‌المقدس در متون کهن فارسی
* یوم یروشالاییم یا روز اورشلیم

== فهرست گزیدهٔ منابع و مآخذ ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.