اوتاد

به معنی تخت اللفظی میخ‌ها کنایه از افراد پاکی است که زمین هیچگاه از آن‌ها خالی نمی‌ماند و بسیاری اوقات به خاطر آن هاست که عذاب ظاهر نمی‌شود. متن پررنگ این افراد به طور دائم و همیشگی در محضر امام عصر ( عج ) می‌باشند و بعد از فوت یکی از اینها دیگری جای آن را می‌گیرد.

در کتاب فرهنگ عرفان هفت مردان اینطور آمده: قطب، غوث، امام، اوتاد، ابدال، نجباء، نقباء عدد هفت عدد مقدسی می‌باشد و هفت‌های بسیاری وجود دارد: هفت آسمان هفت شهر عشق هفت صفت هفت مسلک هفت درکات

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.