انگلیس (ابهام‌زدایی)

انگلستان و انگلیس میتواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

* بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کشوری که شامل انگلند (انگلیس یا انگلستان)، اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی می‌شود.
* انگلند منطقه (کشور یا استان) جزیره بریتانیای کبیر و در کشور بریتانیا

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.