انوما الیش

اِنوما اِلیش نام حماسه آفرینش در اسطوره‌های بابِلی است. نوشته‌های این حماسه در آغاز به صورت تکه تکه از سوی باستانشناسان در ویرانه‌های کتابخانه آشوربانیپال در نینوا کشف شد.

اسطوره انوما الیش به زبان اکدی و بر روی چندین کتیبه گلی حکاکی شده بود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.