انتروپی بکنشتاین-هاوکینگ

انتروپی بکنشتاین-هاوکینگ {به انگلیسی|Bekenstein-Hawking entropy} یا انتروپی سیاهچاله مقدار انتروپی است که بایستی برای یک سیاهچاله در نظر گرفت تا از دیدگاه ناظر خارجی، این سیستم از قوانین ترمودینامیک تبعیت کند.

که در آن A مساحت افق رویداد سیاهچاله‌ها، k ثابت بولتزمان، c سرعت نور، h ثابت پلانک و G ثابت گرانشی نیوتن است.

== منابعی برای مطالعه بیشتر ==

* D.J. Navarro, J. Navarro-Salas, P. Navarro, Holography, degenerate horizons and entropy, Nuclear Physics B, Vol. 580 (2000), pp. 311-330. {Doi|10.1016/S0550-3213(00)00244-3}

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *