ام‌البواقی

ام‌الباقی نام استان چهارم کشور الجزائر است. این استان از شهرستان‌های زیر تشکیل شده است: ام البواقی؛ عین الزیتون؛ عین البیضاء؛ بریش؛ الزرق؛ عین املیله؛ اولاد حمله؛ اولاد قاسم؛ عین فکرون؛ الفجوج بوغراره السعودی؛ مسکیانه؛ بلاله؛ الرحیه؛ بحیر الشرقی؛ سیقوس؛ العامریه؛ عین ببوش؛ عین الدیس؛ قصر الصبیحی؛ الضلعه؛ الجازیه؛ فکرینه؛ عین کرشه؛ هنشیر تومغنی؛ الحرملیه؛ سوق نعمان؛ بئر الشهداء ; أولاد زوای؛ وادی نینی.

== منبع ==

Wikipedia contributors، “Oum El Bouaghi،” Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oum_El_Bouaghi&oldid=184782093 (accessed February ۲۰، ۲۰۰۸).

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *