امامزاده قاسم (ابهام‌زدایی)

امامزاده قاسم نام چندین مکان جغرافیایی در ایران است، از آن جمله:

* امامزاده قاسم (شمیرانات) در شمیرانات تهران.
* امامزاده قاسم (ازنا) در منطقه چاپلق ازنا در دشت جاپلق در استان لرستان.
* امامزاده قاسم (زرقان) در استان فارس-زرقان. {مدرک}
* امام‌زاده قاسم (مهدی‌شهر) نام آرامگاهی در شمال غربی استان سمنان و در شهر مهدی‌شهر(سنگسر) است.
* امامزاده قاسم (آمل) امامزاده قاسم نام محلی در آمل.
* امامزاده قاسم (بابل)
* امامزاده قاسم (ساری)
* امامزاده‌قاسم (تنکابن)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.