امامزاده جعفر (پیشوا)

آرامگاه امامزاده جعفر یکی از بناهای تاریخی در شهرستان پیشوا در استان تهران است. با توجه به وقف‌نامه امامزاده جعفر در سال ۸۷۳ می‌توان تاریخ بنیاد را پیش از سال ۸۷۳ دانست. تا پایان روزگار قاجار خود شهرستان پیشوا نیز به نام امامزاده جعفر نامیده می‌شد ولی با ساخت راه‌آهن سراسری در زمان رضاشاه پهلوی و گذر آن از این سامان نام آن از امامزاده جعفر به شهرستان پیشوا دگرگون شد.

== شهرستان پبشوا ==

این امامزاده در پیشوا واقع گردیده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.