الکترودینامیک کوانتومی

در سال ۱۹۶۵ سه فیزیکدان ریچارد فاینمن، سین‌ایترو تومونوجا و جولیان شوینگر به خاطر خلق نظریه اکترودینامیک کوانتومی موفق به کسب جایزه نوبل فیزیک شدند.

== منبع ==

* Peskin, Michael E, Daniel Schorder, Introduction to Quantum Field Theory . Westview Press 1995.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.