الوادی

الوادی نام استان سی‌ونهم کشور الجزایر است.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.