اقیانوس منجمد شمالی

اقیانوس منجمد شمالی یا اقیانوس آرکتیک کوچک‌ترین اقیانوس جهان است که رُویه (مساحت) آن ۱۴،۷۵ میلیون متر مربع است. ژرفای این دریا دست کم ۵۵۲۷ متر برآورد شده است. دریاهای پیرامون یا مربوط به آن عبارت اند از: بارنتس با رُویه (مساحت) ۱۴۲۴ متر مربع و ژرفای ۶۰۰ متر. دریای سفید با رویه ۹۰۰۰۰ کیلومتر مربع، چون این دریاچه همیشه یخ بسته است تعیین ژرفای آن دشوار است. دریای سیبری شرقی رویه اش ۹۱۳۰۰۰ کیلومتر مربع با ژرفای ۵۴ متر و ژرفترین نقطه ۹۱۵ متر است. دریای کارا با رویه نزدیک به۰۰۰ ۸۸۳ کیلو متر مربع و عمق ۳۰ – ۱۰۰ متر. دریای لاپتف با رویه ۰۰۰ ۶۶۲ کیلومتر مربع و عمق متوسط ۵۰ متر. دریای چوکچی رویه این دریاچه ۰۰۰ ۵۹۵ کیلو متر مربع با ژرفای میانگین کمتر از ۵۰ متر.

== منبع ==

یکی از منابع: ویکی‌پدیای انگلیسی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.