اعداد یونانی

عددهای یونانی و معادل‌های آنان: یک (مت)، دو (ات)، سه (پروپ)، چهار (بوت)، پنج (پنت)، شش (هگز)، هفت (هپت)، هشت (اکت)، نه (نون)، ده (دک)

== روش نوشتن ==

برای نوشتن اعداد یونانی در زبان یونانی از حروف یونانی به همراه یک علامت ‘ استفاده می‌شود جدول آن به صورت زیر است:

در یونانی جدید حروف بزرگ ترجیح داده می‌شود مثلا Φίλιππος Βʹ = فیلیپ دوم.

== جستارهای وابسته ==

* اعداد در زبان‌های گوناگون

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.