اصل توازی هذلولوی

اصل توازی هذلولوی

* خطی مانند l و نقطه‌ای مانند p ناواقع بر l وجود دارد چنانچه می‌توان حداقل دو خط متمایز p رسم کرد که با l موازی باشند.

این اصل پایه و اساس نوعی از هندسهٔ نااقلیدسی که امروز به آن هندسهٔ هذلولوی یا هندسهٔ لباچفسکئی گفته می‌شود، است.

= منبع =

# گرینبرگ، ماروین جی،هندسه‌های اقلیدسی و نااقلیدسی، ترجمه‌ی: م.ه. شفیعیها، مرکز نشر دانشگاهی.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.