استوپاهای چشمه معاذالله

استوپاهای چشمه معاذالله از آثار تاریخی شهرستان کوهستان واقع در استان کاپیسای کشور افغانستان‌اند. این استوپاها مربوط به دوره بودایی است و امروزه ۱۵٪ ویران شده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.