استوپاهای دوره بودایی توپ دره

استوپاهای دوره بودایی توپ دره از آثار تاریخی استان پروان افغانستان است. این استوپاها در پی جنگ‌های اخیر افغانستان تقریباً ۴۰٪ آسیب دیده‌اند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.