استان یوزگات

یوزگات {ترکی|Yozgat} نام یکی از ۸۱ استان ترکیه است که مرکز آن نیز شهری به نام یوزگات است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.