استان کیلیس

استان کیلیس یکی از استان‌های ترکیه است.

مرکز این استان شهر کیلیس می‌باشد.

این استان هم‌مرز با کشور سوریه است و جاده‌ای از این استان به شهر حلب در سوریه می‌رود.

== منابع ==

Wikipedia contributors, “Kilis Province,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilis_Province&oldid=210098626 (accessed May 14, 2008).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.