استان کوتاهیه

نام یکی از استان‌های ترکیه است که مرکز آن هم شهری است به همین نام.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.