استان ولیکو ترنوو

نام یکی از استان‌های کشور بلغارستان است.

== منبع ==

* Veliko Tarnovo Province

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.